Synonyma a Antonyma of فلونيترازيبام

flunitrazepam

Angličtina flunitrazepam, roofie

Zdarma vícejazyčný graf znalostí Synsets.net