Synonyma a Antonyma of لاتناسق

asymmetry

Angličtina asymmetry, dissymmetry, imbalance
Arabština لاتماثل, لاتناسق, لاتناظر, عدم تناسق

Zdarma vícejazyčný graf znalostí Synsets.net