Synonyma a Antonyma of অ্যাসিড বৃষ্টি

acid rain

Angličtina acid rain, acid precipitation

Zdarma vícejazyčný graf znalostí Synsets.net