Synonyma a Antonyma of catechist

catechist

Nizozemština catechist, catecheet
Polština katecheta, katechetka
Němčina katechet, katechetin
Maorština kaikatikīhama, katekita

Zdarma vícejazyčný graf znalostí Synsets.net