Synonyma a Antonyma of klaipėda

klaipėda

Čeština klaipėda, klajpeda
Angličtina klaipeda, klaipėda
Litevština klaipeda, klaipėda
Portugalština klaipeda, klaipėda, memel
sh klaipėda, klajpeda
Němčina klaipėda, memel

klaipeda

Angličtina klaipėda, klaipeda, memel
Portugalština klaipėda, klaipeda, memel
Finština klaipėda, memel
Malajština klaipeda, memel

Zdarma vícejazyčný graf znalostí Synsets.net