Βρείτε συνώνυμα και αντωνύμια με Synsets

Χρησιμοποιήστε συνάψεις για να βρείτε συνώνυμα και αντωνύμια. Υπάρχουν 68 περισσότερες κοινές γλώσσες, με λεξιλόγιο τουλάχιστον 10.000 όρων. Περίπου το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού μιλάει εγγενώς μία από αυτές τις γλώσσες ή τις βασικές γλώσσες. Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης ορισμένες γλώσσες που είναι ιστορικές (όπως Λατινικά) ή έχουν κατασκευαστεί (όπως η εσπεράντο). Πολλές από τις γνώσεις μας προέρχονται από το Διαδίκτυο, το ελεύθερο πολύγλωσσο λεξικό. Αυτό μας δίνει πληροφορίες για τα συνώνυμα, τα αντωνύμια, τις μεταφράσεις των εννοιών σε εκατοντάδες γλώσσες και τις πολλαπλές επισημανθείσες λέξεις για πολλές λέξεις.

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net