Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του آنا كورنيكوفا

anna kournikova

Αραβικά آنا كورنيكوفا, انا كورنيكوڤا

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net