Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του الرئيس بيغ براذر

big brother

Ελληνικά big brother, μεγαλοσ αδελφοσ
Αραβικά الأخ الأكبر, الرئيس بيغ براذر

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net