Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του الساد

cataract

Αραβικά الساد, ميه بيضا

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net