Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του برموتیمول آبی

bromothymol blue

Αγγλικά bromothymol blue, bromthymol blue
Φινλανδικά bromitymolisininen, bromtymolisininen

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net