Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του تنظيميا

organizationally

Αραβικά بشكل منظم, تنظيميا

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net