Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του تنظيم سري

secret society

Πορτογαλικά sociedade secreta, sociedades secretas
sh tajna društva, tajno društvo
Ταϊλανδικά สมาคมลับ, อั้งยี่
Κινεζικά 会门, 帮, 帮会, 秘密会社, 秘密结社
Αραβικά تنظيم سري, جمعية سرية
Γερμανικά geheimbund, geheimgesellschaft
Βασκικά elkarte isileko, elkarte sekretu, isilpeko elkarte

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net