Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του حرف مرجي

cardamine pratensis

Αγγλικά cardamine pratensis, lady's smock

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net