Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του سنونو أبيض البطن

common house martin

Αγγλικά common house martin, northern house martin
Πορτογαλικά delichon urbicum, andorinha dos beirais
Ιαπωνικά イワツバメ, 西岩燕

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net