Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του سوليتون

soliton

Αγγλικά soliton, soliton wave, solitary wave

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net