Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του سويسرا

switzerland

Ελληνικά ελβετία, ελβετια
Αγγλικά switzerland, schweiz, suisse, svizzera, swiss confederation, swiss

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net