Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του عامل أحد عشر

factor xi

Αγγλικά factor xi, plasma thromboplastin antecedent

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net