Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του فلبيانية

fabianism

Αραβικά اشتراكية التدرج, فلبيانية

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net