Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του فلمينات الزئبق

mercury fulminate

Αγγλικά fulminate of mercury, fulminating mercury
Φινλανδικά elohopeafulminaatti, räjähdyselohopea
Γαλικιανά fulminante de mercurio, fulminato de mercurio
Ιαπωνικά 雷こう, 雷汞, 雷酸水銀

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net