Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του فوذنج جبلي

calamintha nepeta

Αγγλικά calamintha nepeta, lesser calamint

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net