Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του في اتجاه الجنوب

in south

Αραβικά إلى الجنوب, جنوبا, في اتجاه الجنوب, في الجنوب, نحو الجنوب
Γαλλικά midi, sud
Ιαπωνικά 南に, 南へ, 南部へ
Μαλαισιανά ke selatan, sebelah selatan

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net