Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του كيميا

chemistry

Ελληνικά χημεία, χημεια
Αγγλικά chemistry, interpersonal chemistry, alchemy, chemical science
Αραβικά علم الكيمياء, كيميا, كيمياء

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net