Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του كي نوت

keynote

Αγγλικά keynote, tonic, keynoter, workword

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net