Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του مركاتور

gerardus mercator

Αγγλικά gerardus mercator, mercator, gerhard kremer

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net