Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του অ্যাসিড বৃষ্টি

acid rain

Ελληνικά όξινη βροχή, οξινη βροχη
Αγγλικά acid rain, acid precipitation

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net