Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του catechist

catechist

Ολλανδικά catechist, catecheet
Πολωνικά katecheta, katechetka
Γερμανικά katechet, katechetin
Μαορί kaikatikīhama, katekita

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net