Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του chamorro

chamorro

Γαλλικά chamorro, chamoru
ch chamorro, chamoru
Φινλανδικά chamorro, tšamorro

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net