Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του cimetidin

cimetidine

sh cimetidin, cimeditin

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net