Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του dammam

dammam

sh dammam, damam
Γαλλικά dammam, davul

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net