Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του danelagen

danelagen

Φινλανδικά danelaw, tanskalaismaa

danelaw

Φινλανδικά danelagen, danelaw, tanskalaismaa

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net