Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του delos

delos

Ελληνικά δήλοσ, δηλοσ
sh delos, del
Λατινικά delos, cynthia

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net