Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του jäähdytysseos

cryogen

Φινλανδικά jäähdytysseos, kryogeeninen kylmäaine

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net