Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του järkytettävissä oleva

shakeable

Φινλανδικά horjutettavissa oleva, järkytettävissä oleva

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net