Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του järvikerrostuma

lake bed

Ισπανικά fondo del lago, lecho lacustre
Φινλανδικά järvenpohja, järvikerrostuma

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net