Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του klokan obrovský

eastern grey kangaroo

Αγγλικά eastern grey kangaroo, eastern grey
sh istočni sivi kengur, istočni sivi klokan

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net