Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του kogenerace

cogeneration

Αγγλικά cogeneration, chp
Ιαπωνικά コジェネレーション, コージェネレーション

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net