Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του murea teeleipä

crumpet

Αγγλικά crumpet, english muffin
Φινλανδικά crumpet, murea teeleipä
Κινεζικά 小圆烤饼, 烤面饼

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net