Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του pan troglodytes verus

western chimpanzee

Φινλανδικά pan troglodytes verus, länsi afrikan simpanssi

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net