ίζημα synonyms and antonyms

sediment

English sediment, silt, deposit, dreg

precipitate

English come down, fall, precipitous, overhasty, headlong, rash
Greek ιζημα, επισπευδω, επιταχυνω

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net