νομικόσ θετικισμόσ synonyms and antonyms

legal positivism

Portuguese positivismo jurídico, positivismo
Chinese 法律实证主义, 实证法学, 法实证主义, 法实证论
Greek νομικόσ θετικισμόσ, νομικοσ θετικισμοσ
Spanish iuspositivismo, positivismo jurídico
Finnish oikeudellinen positivismi, oikeuspositivismi

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net