νόσοσ του χάντινγκτον synonyms and antonyms

huntington's disease

English huntington's disease, huntington's chorea
Spanish corea de huntington, enfermedad de huntington
sh hantingtonova horea, huntingtonova bolest
Chinese 亨丁顿舞蹈症, 杭丁顿舞蹈症
Czech huntingtonova choroba, huntingtonova nemoc
Greek νόσοσ του χάντινγκτον, χορεια του χαντινγκτον

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net