آلة نفخ خشبية synonyms and antonyms

woodwind instrument

English woodwind instrument, woodwind
sh drveni duvački instrument, drvena puhačka glazbala, drveni duvački instrumenti, drveni puhački instrumenti
Slovenian pihalni instrument, pihala
Malay instrumen woodwind, alat tiup kayu, instrumen musik tiup kayu
French instrument à vent en bois, bois
Arabic آلة نفخ خشبية, الة نفخ خشبية
Czech dřevěný nástroj, dřevěný dechový nástroj
Greek ξύλινα πνευστά τησ συμφωνικήσ ορχήστρασ, οργανο καλαμων
Portuguese madeiras, madeira
qu q iru phukuna waqachina, qiru phukuna waqachina
Russian деревянные духовые музыкальные инструменты, деревянный духовой инструмент
Turkish tahta nefesli çalgılar, tahta nefesli çalgı
Estonian puupuhkpill, puupuhkpillid
Italian legno, legni
Korean 목관 악기, 목관악기

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net