إزالة synonyms and antonyms

elimination

English elimination, reasoning by elimination, deposal, evacuation, excreting, excretion, liquidation, riddance, voiding
Arabic إبعاد, إزالة, استبعاد, تخلص, حذف

removal

English deposal, deposition, move, remotion
Arabic إزالة, إستبعاد

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net