إفرازات synonyms and antonyms

body waste

English excrement, excreta, excretion, excretory product
Portuguese excremento, excreção, fezes, merda
Thai ของเสีย, ของเสียในร่างกาย
Arabic إخراج, إفرازات, براز, غائط, فضلات
Catalan dejecció, excreció, excrement, femta, tifa
Spanish deyección, excreción, excremento, hez
Basque eskrezio, gorotz, iraizketa, iraizkin
Persian دفع, زوائد, فضله, فضولات, نجاست, پس مانده
French excrément, excrétion
Galician excreción, excrementos, residuos do corpo
Italian escremento, escreto, escrezione
Japanese 排泄, 排泄物

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net