السرداب synonyms and antonyms

crypt

English crypt, charnel house
Russian крипта, склеп, усыпальница
Thai ห้องเก็บศพใต้โบสถ์, ห้องใต้ถุน
Chinese 地下墓室, 窦窖, 土窖, 地穴, 隐窝
Bulgarian крипта, подземие
German gruft, krypta, krypte
Persian دخمه, رمز, سردابه, غار, گورابه
Japanese 納骨堂, 地下聖堂
Dutch krocht, crypte
Malay bilik bawah gereja, makam di ruang bawah tanah

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net