برگشت‌ناپذیری synonyms and antonyms

dissipation

English dissipation, debauch, profligacy, waste
Persian اسراف, برگشت‌ناپذیری

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net