برگشت synonyms and antonyms

apostasy

English backsliding, apostasy, defection, deconversion, renunciation, tergiversation
Persian ارتداد, برگشت, ترک آیین

backsliding

English apostasy, lapse, lapsing, relapse, relapsing, reversion, reverting
Persian برگشت, عودت

ebb

English reflux, ebb, ebb away, ebb down, ebb off, ebb out, ebb tide, abate, decline, decrease, ebbing, wane
Persian جزر, افول, افول کردن, برگشت, زوال, فرونشینی, فروکش, فروکش کردن, کم وکاستی

reflux

English ebb, reflux, gastroesophageal reflux, undertow, ebb tide
Persian برگشت, جزر

recrudescence

Persian برگشت, ظهور مجدد

vomit

English vomit up, barf, be sick, cast, cat, chuck, chunder, disgorge, disgorgement, emesis, honk, puke, puking, purge, regorge, regurgitate, regurgitation, retch, sick, spew, spue, throw up, upchuck, emetic, vomiting, vomitus
Persian قی کردن, استفراغ کردن, برگشت, برگشت خون, بلند کردن, ریختن, مریض شدن

برگشت antonyms

flood, flood tide, rising tide, flow, flux, wave, climax, flux density, state of flux, noah and flood, flood lamp, flow rate, river, kallang wave, rate of flow, stream, frost, high tide, mexican wave, wave about, current, magnetic field, blend, liquefy, fluxion, alluvion, deluge, drown, inundate, overfill, floodlight, flowage, glut, inundation, suit, arise, corrugate, menstruation, menstruate, hang, run, flowing, glide, outpouring, overflow, oversupply, photoflood, tide, torrent, moving ridge, undulation, wafture

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net