برگه ذرت synonyms and antonyms

corn flakes

Italian corn flakes, fiocchi di mais
Spanish corn flakes de kellogg's, copos de maíz
Polish płatki kukurydziane, kornfleksy, płatki z kukurydzy, płatki śniadaniowe
Russian кукурузные хлопья, корнфлекс, хлопья
Chinese 玉米片, 粟米片
Persian برگه ذرت, کرن فلکس
French flocon de maïs, flocons de maïs
Japanese コーン フレーク, コーンフレーク, コーンフレークス
Greek κορν φλέικσ, κορνφλεικσ

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net