بریتانیای کبیر synonyms and antonyms

great britain

English great britain, kingdom of great britain, united kingdom of great britain, britain, gramarye, united kingdom
Persian بریتانیا, بریتانیای کبیر

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net