بزرگ منشی synonyms and antonyms

arrogance

English arrogance, haughtiness, hauteur, high handedness, lordliness, presumption
Persian بزرگ منشی, تکبر, خودبینی, شدت عمل, غرور, نخوت, گردن فرازی

بزرگ منشی antonyms

servility, obsequiousness

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net